Empresa


Multigraf és una organització que va néixer a principis de la dècada dels ’90 amb l’objectiu d’oferir un servei integral de qualitat i altament professionalitzat en el sector del P.L.V. (Publicitat en el Lloc de Venda). 

La nostra trajectòria en el sector ha estat marcada per la inversió en capital humàformació de persones i recursos tecnològics, de producció i logístics. Tots aquests ingredients ens han permès créixer d’acord amb les necessitats i exigències del mercat i dels nostres clients. 

Actualment ens hem posicionat com una empresa líder a Catalunya gràcies a haver mantingut ferms els nostres valors i la nostra filosofia. La nostra finalitat és convertir els productes de P.L.V. en elements actius que s’adaptin a les característiques pròpies de cada espai o establiment. 

El nostre objectiu a mitjà termini és continuar creixent per establir-nos en el conjunt del territori nacional amb la reputació que sempre ens ha acompanyat. A més, estem treballant per augmentar les exportacions a la resta d’Europa.

Acreditacions i qualitat


Posicionar-nos com un proveïdor de confiança de marques de primer nivell i establir-nos com una empresa líder del sector ha estat possible gràcies a la nostra dedicació constant per millorar els sistemes de treball de Multigraf. Per això, tots els nostres procediments passen una supervisió constant. 
Estem acreditats amb la ISO 9001:2008 des del 2001 com a fabricants de P.L.V. (Publicitat en el Lloc de Venda) per Bureau Veritas Quality International (BVQI). Aquesta acreditació garanteix els controls de qualitat exigits per la normativa.